Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống huyện Vĩnh Linh

Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống huyện Vĩnh Linh

Ngày 24-8, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Vĩnh Linh 25-8-1954 -...