Chân dung những Chủ tịch tỉnh trẻ nhất cả nước

Chân dung những Chủ tịch tỉnh trẻ nhất cả nước

Phú Yên chính thức có tân Chủ tịch 7X

Phú Yên chính thức có tân Chủ tịch 7X

Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

Ông Phạm Đại Dương đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

Ông Phạm Đại Dương đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

Ông Phạm Đại Dương được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

Ông Phạm Đại Dương được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

Phú Yên có tân chủ tịch UBND tỉnh 43 tuổi

Phú Yên có tân chủ tịch UBND tỉnh 43 tuổi

Ông Phạm Đại Dương giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

Ông Phạm Đại Dương giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên