Phẫu thuật thành công cho bệnh nhi mắc u quái hỗn hợp

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhi mắc u quái hỗn hợp

Xúc động tâm thư gửi những người giành giật sự sống thành công cho con gái

Xúc động tâm thư gửi những người giành giật sự sống thành công cho con gái

'Giải cứu' bé gái 4 tuổi khỏi u quái vùng mặt

'Giải cứu' bé gái 4 tuổi khỏi u quái vùng mặt

Cứu sống em bé 4 tuổi mang khối u nửa lành nửa ác

Cứu sống em bé 4 tuổi mang khối u nửa lành nửa ác

Con được cứu, mẹ 3 lần gửi thư cảm ơn bệnh viện

Con được cứu, mẹ 3 lần gửi thư cảm ơn bệnh viện

Giáo sư Mỹ phẫu thuật khối u vùng mặt cho bệnh nhi 4 tuổi

Giáo sư Mỹ phẫu thuật khối u vùng mặt cho bệnh nhi 4 tuổi

Khối u quái hỗn hợp vùng mặt bé gái 4 tuổi

Khối u quái hỗn hợp vùng mặt bé gái 4 tuổi

Điều trị thành công cho bệnh nhi 4 tuổi bị u quái hỗn hợp vùng mặt

Điều trị thành công cho bệnh nhi 4 tuổi bị u quái hỗn hợp vùng mặt

Bé gái 4 tuổi bị khối u quái ở má khiến ăn uống cũng khó khăn

Bé gái 4 tuổi bị khối u quái ở má khiến ăn uống cũng khó khăn

Phẫu thuật cho cháu bé 4 tuổi bị u quái hỗ hợp vùng mặt hiếm gặp

Phẫu thuật cho cháu bé 4 tuổi bị u quái hỗ hợp vùng mặt hiếm gặp

Bé 4 tuổi mắc khối u quái hỗn hợp vùng mặt

Bé 4 tuổi mắc khối u quái hỗn hợp vùng mặt

Điều trị thành công cho bệnh nhi 4 tuổi bị u quái hỗn hợp vùng mặt hiếm gặp

Điều trị thành công cho bệnh nhi 4 tuổi bị u quái hỗn hợp vùng mặt hiếm gặp

Điều trị thành công trường hợp u quái hỗn hợp vùng mặt tại Bệnh viện Trung ương Huế

Điều trị thành công trường hợp u quái hỗn hợp vùng mặt tại Bệnh viện Trung ương Huế

Điều trị thành công cho bệnh nhi bị u quái hỗn hợp vùng mặt hiếm gặp

Điều trị thành công cho bệnh nhi bị u quái hỗn hợp vùng mặt hiếm gặp