Bình Định: 141,9 ha rừng phi lao bị hủy diệt chưa xác định được nguyên nhân, tạm dừng thực hiện dự án Phong Điện Phương Mai 1

Bình Định: 141,9 ha rừng phi lao bị hủy diệt chưa xác định được nguyên nhân, tạm dừng thực hiện dự án Phong Điện Phương Mai 1

Tạm dừng dự án điện gió để mất trên 140ha rừng

Tạm dừng dự án điện gió để mất trên 140ha rừng

Chủ doanh nghiệp bị đánh nên để mất 140 ha rừng?

Chủ doanh nghiệp bị đánh nên để mất 140 ha rừng?

Ai 'thủ tiêu' hơn 140 ha rừng dương lá chắn thiên tai ở Bình Định?

Ai 'thủ tiêu' hơn 140 ha rừng dương lá chắn thiên tai ở Bình Định?

Dân lo lắng vì hơn 140 ha rừng dương chắn cát ở Bình Định bị tàn phá

Dân lo lắng vì hơn 140 ha rừng dương chắn cát ở Bình Định bị tàn phá

Lá chắn thiên tai hơn 140 ha ở Bình Định bị 'thủ tiêu' trơ gốc

Lá chắn thiên tai hơn 140 ha ở Bình Định bị 'thủ tiêu' trơ gốc

Phá trắng, đốt sạch trên 140ha rừng ở Bình Định

Phá trắng, đốt sạch trên 140ha rừng ở Bình Định