Hà Nội chính thức có tuyến phố mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô

Hà Nội chính thức có tuyến phố mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô

Hà Nội chính thức có phố Trịnh Văn Bô

Hà Nội chính thức có phố Trịnh Văn Bô

Hà Nội chính thức có phố Trịnh Văn Bô

Hà Nội chính thức có phố Trịnh Văn Bô

Hà Nội thống nhất đặt tên phố Trịnh Văn Bô – người từng hiến 5000 lượng vàng cho Chính phủ

Hà Nội thống nhất đặt tên phố Trịnh Văn Bô – người từng hiến 5000 lượng vàng cho Chính phủ

Hà Nội sẽ đặt tên 42 tuyến đường, phố mới

Hà Nội sẽ đặt tên 42 tuyến đường, phố mới

Hà Nội lấy tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô đặt cho phố mới quận Nam Từ Liêm

Hà Nội lấy tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô đặt cho phố mới quận Nam Từ Liêm

Hà Nội đề xuất đặt tên phố Trịnh Văn Bô

Hà Nội đề xuất đặt tên phố Trịnh Văn Bô