Người 'giấu' mùa thu vào cõi nhạc...

Người 'giấu' mùa thu vào cõi nhạc...

Mùa thu Hà Nội vốn đẹp, lãng mạn, nên thơ, khiến không chỉ người Hà Nội say lòng, mà khách phương xa phải...