Những người gắn bó với di sản

Những người gắn bó với di sản

Hà Nội có gần sáu nghìn di tích với hàng nghìn Ban Quản lý di tích, hàng nghìn ông thủ từ. Đó là những con...