Máy bay không người lái bé bằng... con ong

Máy bay không người lái bé bằng... con ong

Các nhà khoa học vừa phát minh ra dòng máy bay không người lái bé như những chú ong vò vẽ, nhưng có thể mở...