Trung - Hàn khẩu chiến về mũ rộng vành

Trung - Hàn khẩu chiến về mũ rộng vành

Những ngày qua, trên mạng xã hội đã nổ ra cuộc tranh cãi về nguồn gốc của chiếc mũ rộng vành của cư dân...