Siêu ngư lôi Poseidon bắt đầu phục vụ Hải quân Nga

Siêu ngư lôi Poseidon bắt đầu phục vụ Hải quân Nga

Hải quân Nga đưa hơn 30 siêu ngư lôi Poseidon vào phục vụ chiến đấu

Hải quân Nga đưa hơn 30 siêu ngư lôi Poseidon vào phục vụ chiến đấu

Tổng thống Putin sẽ không sửa hiến pháp để giữ 3 nhiệm kỳ liên tiếp

Tổng thống Putin sẽ không sửa hiến pháp để giữ 3 nhiệm kỳ liên tiếp

Nga chỉ đáp trả hạt nhân khi bị tấn công trước

Nga chỉ đáp trả hạt nhân khi bị tấn công trước

Bản thông điệp liên bang định hướng tương lai của nước Nga

Bản thông điệp liên bang định hướng tương lai của nước Nga

Tổng thống Putin thể hiện lập trường kiên quyết trong chính sách đối với phương Tây

Tổng thống Putin thể hiện lập trường kiên quyết trong chính sách đối với phương Tây

Tổng thống Putin đọc Thông điệp Liên bang cuối cùng của nhiệm kỳ

Tổng thống Putin đọc Thông điệp Liên bang cuối cùng của nhiệm kỳ