Quảng cáo 'láo' khiến nông dân thiệt hại 600 tỉ đồng, doanh nghiệp nói gì?

Quảng cáo 'láo' khiến nông dân thiệt hại 600 tỉ đồng, doanh nghiệp nói gì?

Hàng loạt cán bộ bị kỷ luật vụ mất mùa lịch sử do giống Thiên ưu 8

Hàng loạt cán bộ bị kỷ luật vụ mất mùa lịch sử do giống Thiên ưu 8

Những dịch bệnh gây hại cần chú ý trong tuần (từ 17-23/7)

Những dịch bệnh gây hại cần chú ý trong tuần (từ 17-23/7)

Bạc Liêu: Hơn 8.000ha lúa nhiễm rầy nâu, vàng lùn - lùn xoắn lá

Bạc Liêu: Hơn 8.000ha lúa nhiễm rầy nâu, vàng lùn - lùn xoắn lá

Hà Tĩnh có khoảng 800ha lúa hè thu bị hạn cục bộ

Hà Tĩnh có khoảng 800ha lúa hè thu bị hạn cục bộ

Lai Châu khôi phục sản xuất sau lũ

Lai Châu khôi phục sản xuất sau lũ

Miền Bắc dự báo được mùa lúa Đông Xuân

Miền Bắc dự báo được mùa lúa Đông Xuân

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 22 – 28/5)

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 22 – 28/5)

Hà Tĩnh kiểm điểm trách nhiệm trong giám sát phòng trừ bệnh đạo ôn

Hà Tĩnh kiểm điểm trách nhiệm trong giám sát phòng trừ bệnh đạo ôn

Thời tiết tuần sau: Nắng nóng không gay gắt, đề phòng sâu rầy trên các trà lúa

Thời tiết tuần sau: Nắng nóng không gay gắt, đề phòng sâu rầy trên các trà lúa