Bị la mắng vì lười biếng, con rể chém bố vợ trọng thương

Bị la mắng vì lười biếng, con rể chém bố vợ trọng thương

Sau khi đi nhậu về lại bị la mắng lười biếng, không chịu làm ăn, bực tức con rể vác dao rựa chém bố vợ...