Trung Quốc phát triển biến thể mới của máy bay huấn luyện trên hạm JL-9

Trung Quốc phát triển biến thể mới của máy bay huấn luyện trên hạm JL-9

Máy bay phản lực JL-9 sẽ được sử dụng để đào tạo phi công lái tiêm kích J-15 cho Hải quân Trung Quốc.