Đất nông nghiệp bị 'phù phép' thành đất ở

Đất nông nghiệp bị 'phù phép' thành đất ở

Dân kiện cán bộ biến đất nông nghiệp thành đất ở, vụ việc kéo dài hai năm nhưng đến nay Thành phố chưa có...
700.000 m3 nước thải hàng ngày đổ vào hệ thống An Kim Hải

700.000 m3 nước thải hàng ngày đổ vào hệ thống An Kim Hải

Báo động tình trạng chất thải nguy hại 'vô tư' xả ra môi trường

Báo động tình trạng chất thải nguy hại 'vô tư' xả ra môi trường

Báo động tình trạng chất thải nguy hại 'vô tư' xả ra môi trường

Báo động tình trạng chất thải nguy hại 'vô tư' xả ra môi trường

Người dân phản đối DN gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Người dân phản đối DN gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Lo ô nhiễm, dân phong tỏa nhà máy sản xuất phế liệu

Lo ô nhiễm, dân phong tỏa nhà máy sản xuất phế liệu

Liên tiếp tai nạn xảy ra, 4 người chết ở con kênh dài 1km ở Hải Phòng