Quảng Trị: Đưa vào sử dụng trường liên cấp hội nhập quốc tế

Quảng Trị: Đưa vào sử dụng trường liên cấp hội nhập quốc tế

Trường học có quy mô lớn nhất Quảng Trị chính thức đi vào hoạt động

Trường học có quy mô lớn nhất Quảng Trị chính thức đi vào hoạt động

Ra mắt khối Mầm non Trường Hội Nhập Quốc Tế iSchool Quảng Trị

Ra mắt khối Mầm non Trường Hội Nhập Quốc Tế iSchool Quảng Trị

Kiểm tra tiến độ thi công công trình trường học 250 tỷ tại Quảng Trị

Kiểm tra tiến độ thi công công trình trường học 250 tỷ tại Quảng Trị

Trường iSchool 250 tỷ đồng hiện diện tại Quảng Trị

Trường iSchool 250 tỷ đồng hiện diện tại Quảng Trị

Khởi công Trường Liên cấp Hội nhập Quốc tế iSCHOOL Quảng Trị

Khởi công Trường Liên cấp Hội nhập Quốc tế iSCHOOL Quảng Trị

Khởi công Trường Hội nhập quốc tế iSchool Quảng Trị

Khởi công Trường Hội nhập quốc tế iSchool Quảng Trị