Nữ Hiệu trưởng ở Thanh Hóa tận tình với những mảnh đời bất hạnh

Nữ Hiệu trưởng ở Thanh Hóa tận tình với những mảnh đời bất hạnh

Vinh danh thanh niên dũng cảm nhảy cầu cứu người

Vinh danh thanh niên dũng cảm nhảy cầu cứu người

Tặng bằng khen cho thanh niên dũng cảm cứu người nhảy cầu tự tử

Tặng bằng khen cho thanh niên dũng cảm cứu người nhảy cầu tự tử

Thanh niên lao từ trên cầu cao 20 m xuống sông cứu cô gái tự tử

Thanh niên lao từ trên cầu cao 20 m xuống sông cứu cô gái tự tử

Chàng trai nhảy sông cứu sống cô gái tự tử kể về phút liều mình

Chàng trai nhảy sông cứu sống cô gái tự tử kể về phút liều mình

Trao tặng bằng khen cho thanh niên dũng cảm cứu người

Trao tặng bằng khen cho thanh niên dũng cảm cứu người

Chàng trai xả thân cứu cô gái tự tử dưới sông: 'Lúc đó, tôi chỉ kịp nghĩ mình biết bơi nên nhảy xuống cứu người'

Chàng trai xả thân cứu cô gái tự tử dưới sông: 'Lúc đó, tôi chỉ kịp nghĩ mình biết bơi nên nhảy xuống cứu người'

Tặng bằng khen cho 'chiến binh xanh' VNPT quên mình cứu cô gái nhảy cầu

Tặng bằng khen cho 'chiến binh xanh' VNPT quên mình cứu cô gái nhảy cầu

Tặng bằng khen cho thanh niên dũng cảm nhảy xuống sông cứu người

Tặng bằng khen cho thanh niên dũng cảm nhảy xuống sông cứu người

Tặng bằng khen cho nam thanh lao mình cứu cô gái nhảy cầu tự tử

Tặng bằng khen cho nam thanh lao mình cứu cô gái nhảy cầu tự tử

Sẽ tặng bằng khen cho nam thanh niên xả thân cứu cô gái lao xuống sông tự tử

Sẽ tặng bằng khen cho nam thanh niên xả thân cứu cô gái lao xuống sông tự tử

Gặp 'Soái ca' nhảy cầu cứu cô gái trẻ

Gặp 'Soái ca' nhảy cầu cứu cô gái trẻ

Sẽ tặng bằng khen cho nam thanh niên cứu cô gái 9X nhảy cầu tự tử

Sẽ tặng bằng khen cho nam thanh niên cứu cô gái 9X nhảy cầu tự tử