Hà Nội: Thành phố của những điều bình dị

Hà Nội: Thành phố của những điều bình dị

Hà Nội lặn vào từng tấm ảnh, tôi đi tìm góc tuổi thơ. Tìm trong hốc quán cà phê nhỏ tối, âm u màu thời gian.