Sóc Sơn điều động, bổ nhiệm công tác nhiều cán bộ

Sóc Sơn điều động, bổ nhiệm công tác nhiều cán bộ

UBND huyện Sóc Sơn vừa công bố các quyết định về việc điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ một số đơn...
Vi phạm đất rừng Sóc Sơn: Hơn 40 cán bộ bị kỷ luật, không có lãnh đạo các sở

Vi phạm đất rừng Sóc Sơn: Hơn 40 cán bộ bị kỷ luật, không có lãnh đạo các sở

39 lãnh đạo, cán bộ huyện Sóc Sơn bị kỷ luật, nặng nhất là buộc thôi việc

39 lãnh đạo, cán bộ huyện Sóc Sơn bị kỷ luật, nặng nhất là buộc thôi việc

Vụ 'xẻ thịt' đất rừng Sóc Sơn: Kỷ luật 39 cán bộ

Vụ 'xẻ thịt' đất rừng Sóc Sơn: Kỷ luật 39 cán bộ

Vụ biệt thự trên đất rừng Sóc Sơn, 22 cán bộ thoát kỷ luật nhờ ốm

Vụ biệt thự trên đất rừng Sóc Sơn, 22 cán bộ thoát kỷ luật nhờ ốm

Hà Nội cấm cán bộ, công chức lấy xe công, giờ hành chính đi lễ hội

Hà Nội cấm cán bộ, công chức lấy xe công, giờ hành chính đi lễ hội

Kiên quyết không tiếp nhận xe biển xanh đi lễ hội sai mục đích tại đền Sóc

Không có xe công đi lễ hội đền Sóc

Chủ tịch huyện Mỹ Đức nói gì về dự án 1.500ha của 'đại gia' Xuân Trường ở Chùa Hương?