Hyundai Grandeur chốt giá 28.490 USD

Hyundai Grandeur chốt giá 28.490 USD

Ở phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, Hyundai Grandeur được thay đổi cả về ngoại hình, nội thất và động cơ.