10 năm vẫn không thể quên lời dạy của cô giáo chủ nhiệm

10 năm vẫn không thể quên lời dạy của cô giáo chủ nhiệm

10 năm qua, những lời nói của cô vẫn luôn văng vẳng trong trí óc của con, chưa lúc nào con ngừng quên. Con...