Thanh Hóa: Nâng tầm di tích núi và đền Đồng Cổ

Di tích lịch sử văn hóa núi và đền Đồng Cổ được Bộ VH-TT (nay là Bộ VH,TT&DL) cấp bằng công nhận di tích...