Rơi nước mắt chuyện danh ca Hương Lan hát ở đám tang cố nhạc sĩ Bắc Sơn

Rơi nước mắt chuyện danh ca Hương Lan hát ở đám tang cố nhạc sĩ Bắc Sơn

Bé An 'Đất phương Nam' và ký ức khi được chó Phèn cứu sống trong phim

Bé An 'Đất phương Nam' và ký ức khi được chó Phèn cứu sống trong phim

Bé An 'Đất phương Nam' và ký ức khi được chó Phèn cứu sống trong phim

Bé An 'Đất phương Nam' và ký ức khi được chó Phèn cứu sống trong phim

Chú chó mang lựu đạn cứu Tư 'Võ Tòng' gây xúc động ở 'Đất phương Nam'

Chú chó mang lựu đạn cứu Tư 'Võ Tòng' gây xúc động ở 'Đất phương Nam'

NSX phim 'Cậu Vàng' nói gì về việc dùng chó ta chỉ để quay đánh đập?

NSX phim 'Cậu Vàng' nói gì về việc dùng chó ta chỉ để quay đánh đập?

Câu chuyện ly kỳ về chú chó thông minh đóng phim 'Đất phương Nam'

Câu chuyện ly kỳ về chú chó thông minh đóng phim 'Đất phương Nam'

Chú chó Phèn cứu Tư 'Võ Tòng' gây xúc động ở 'Đất phương Nam'

Cảm ơn… 'cậu Vàng'

Chú chó mang lựu đạn cứu Tư 'Võ Tòng' gây xúc động ở 'Đất phương Nam'

Tản văn mới của Nguyễn Ngọc Tư: 'Thừa ra con người'