Từ 22/4, khách quốc tế rời Singapore không phải xin dấu xuất cảnh

Từ 22/4, khách quốc tế rời Singapore không phải xin dấu xuất cảnh

Quy định mới cho phép khách nước ngoài xuất cảnh nhanh và thuận tiện hơn chính thức có hiệu lực từ hôm nay...