Can trường trên hai trận tuyến

Can trường trên hai trận tuyến

Đó là câu chuyện của cựu chiến binh (CCB) Hồ Thăng Nhuận ở phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Ông...