Đông Hải Bến Tre (DHC) vừa góp thêm 40 tỷ đồng vào công ty con

Đông Hải Bến Tre (DHC) vừa góp thêm 40 tỷ đồng vào công ty con

Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre (Mã chứng khoán: DHC – sàn HOSE) vừa góp thêm vốn vào công ty con.
Lãnh đạo Đông Hải Bến Tre (DHC) đăng ký mua vào cổ phiếu

Lãnh đạo Đông Hải Bến Tre (DHC) đăng ký mua vào cổ phiếu

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 24/4

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 24/4

Đông Hải Bến Tre (DHC) báo lãi quý I gần 173 tỷ đồng, hoàn thành 43% kế hoạch năm

Đông Hải Bến Tre (DHC) báo lãi quý I gần 173 tỷ đồng, hoàn thành 43% kế hoạch năm

Đông Hải Bến Tre (DHC) báo cáo lợi nhuận quý I/2021 tăng trưởng mạnh

Đông Hải Bến Tre (DHC) báo cáo lợi nhuận quý I/2021 tăng trưởng mạnh

Chủ tịch HĐQT của Đông Hải Bến Tre (DHC) muốn nâng sở hữu

Chủ tịch HĐQT của Đông Hải Bến Tre (DHC) muốn nâng sở hữu

Đông Hải Bến Tre (DHC): Chủ tịch HĐQT vừa mua thêm 540.000 cổ phiếu

Đông Hải Bến Tre (DHC): Chủ tịch HĐQT vừa mua thêm 540.000 cổ phiếu

Thành viên HĐQT tại Đông Hải Bến Tre (DHC) chỉ mua 160.000 cổ phiếu trong tổng 1 triệu cổ phiếu đăng ký mua

Thành viên HĐQT tại Đông Hải Bến Tre (DHC) chỉ mua 160.000 cổ phiếu trong tổng 1 triệu cổ phiếu đăng ký mua

Diễn biến cổ phiếu cần quan tâm tuần qua

Diễn biến cổ phiếu cần quan tâm tuần qua

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 30/1

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 30/1

Tổng giám đốc Đông Hải Bến Tre (DHC) vừa mua vào 511.260 cổ phiếu

Tổng giám đốc Đông Hải Bến Tre (DHC) vừa mua vào 511.260 cổ phiếu

Chủ tịch HĐQT tại Đông Hải Bến Tre (DHC) vừa mua vào 120.000 cổ phiếu

Chủ tịch HĐQT tại Đông Hải Bến Tre (DHC) vừa mua vào 120.000 cổ phiếu

Đông Hải Bến Tre (DHC) chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức 20% bằng tiền

Đông Hải Bến Tre (DHC) chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức 20% bằng tiền

Đại hội cổ đông bất thường Đông Hải Bến Tre (DHC): Điều chỉnh tăng kế hoạch 2020, nâng cổ tức lên 45%

Đại hội cổ đông bất thường Đông Hải Bến Tre (DHC): Điều chỉnh tăng kế hoạch 2020, nâng cổ tức lên 45%

Lãnh đạo Đông Hải Bến Tre (DHC) đồng loạt đăng ký mua cổ phiếu

Lãnh đạo Đông Hải Bến Tre (DHC) đồng loạt đăng ký mua cổ phiếu

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 11/12

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 11/12

Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Đông Hải Bến Tre (DHC) đăng ký mua cổ phiếu

Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Đông Hải Bến Tre (DHC) đăng ký mua cổ phiếu

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 5/12

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 5/12

VN-Index rớt 7 điểm trong phiên giao dịch cuối tháng 11

VN-Index rớt 7 điểm trong phiên giao dịch cuối tháng 11

Dohaco điều chỉnh tăng kế hoạch chia cổ tức lên 45%

Dohaco điều chỉnh tăng kế hoạch chia cổ tức lên 45%

Đông Hải Bến Tre (DHC) đặt kế hoạch lợi nhuận và cổ tức tăng gấp rưỡi

Đông Hải Bến Tre (DHC) đặt kế hoạch lợi nhuận và cổ tức tăng gấp rưỡi

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 13/11

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 13/11

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 10/11

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 10/11

Đông Hải Bến Tre (DHC) tiếp tục góp thêm vốn vào công ty con mới thành lập

Đông Hải Bến Tre (DHC) tiếp tục góp thêm vốn vào công ty con mới thành lập

Vợ Tổng giám đốc Đông Hải Bến Tre (DHC) vừa bán thành công 300.000 cổ phiếu

Vợ Tổng giám đốc Đông Hải Bến Tre (DHC) vừa bán thành công 300.000 cổ phiếu

Lãnh đạo Đông Hải Bến Tre (DHC) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu

Lãnh đạo Đông Hải Bến Tre (DHC) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu

Đông Hải Bến Tre (DHC) thông qua kế hoạch vay vốn ngân hàng để bổ sung vốn lưu động

Đông Hải Bến Tre (DHC) thông qua kế hoạch vay vốn ngân hàng để bổ sung vốn lưu động

Vợ Tổng giám đốc Đông Hải Bến Tre (DHC) đăng ký bán ra 300.000 cổ phiếu

Vợ Tổng giám đốc Đông Hải Bến Tre (DHC) đăng ký bán ra 300.000 cổ phiếu

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 23/9

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 23/9

Một lãnh đạo 'lướt sóng' cả triệu cổ phiếu DHC

Một lãnh đạo 'lướt sóng' cả triệu cổ phiếu DHC

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 18/8

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 18/8

Chủ tịch cùng Thành viên HĐQT của Dohaco đều không mua đủ cổ phiếu đã đăng ký

Chủ tịch cùng Thành viên HĐQT của Dohaco đều không mua đủ cổ phiếu đã đăng ký

Mã DHC 'tím ngắt' khi cổ đông lớn thoái vốn

Mã DHC 'tím ngắt' khi cổ đông lớn thoái vốn

Mã DHC 'tím ngắt' khi cổ đông lớn thoái vốn

Mã DHC 'tím ngắt' khi cổ đông lớn thoái vốn

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 13/7: Nhà đầu tư ngoại giảm nhiệt, bán ròng 60 tỷ đồng

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 13/7: Nhà đầu tư ngoại giảm nhiệt, bán ròng 60 tỷ đồng

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 11/7

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 11/7

Giao dịch chứng khoán sáng 8/7: Nhà đầu tư chùn tay

Giao dịch chứng khoán sáng 8/7: Nhà đầu tư chùn tay

Hai cổ đông lớn của Đông Hải Bến Tre (DHC) ồ ạt thoái hết vốn

Hai cổ đông lớn của Đông Hải Bến Tre (DHC) ồ ạt thoái hết vốn

Hai cổ đông lớn của Đông Hải Bến Tre (DHC) ồ ạt thoái hết vốn

Hai cổ đông lớn của Đông Hải Bến Tre (DHC) ồ ạt thoái hết vốn

Diễn biến cổ phiếu cần quan tâm tuần qua

Diễn biến cổ phiếu cần quan tâm tuần qua

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 3/7

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 3/7

Đông Hải Bến Tre (DHC): Nhóm SSIAM đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu, sắp chia cổ tức tiền mặt 10%

Đông Hải Bến Tre (DHC): Nhóm SSIAM đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu, sắp chia cổ tức tiền mặt 10%

Đông Hải Bến Tre (DHC) chuẩn bị trả cổ tức đợt 2/2019 tỷ lệ 10%

Đông Hải Bến Tre (DHC) chuẩn bị trả cổ tức đợt 2/2019 tỷ lệ 10%

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 12/12

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 12/12

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 7/12

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 7/12