Lễ hội Đền Trần sẽ không còn cảnh hành khất như mọi năm

Lễ hội Đền Trần sẽ không còn cảnh hành khất như mọi năm

Hàng vạn khách tới lễ Khai ấn đền Trần nên đi theo đường nào?

Hàng vạn khách tới lễ Khai ấn đền Trần nên đi theo đường nào?

Ngăn chặn các hành vi phản cảm tại Lễ khai ấn đền Trần - Nam Định 2019

Ngăn chặn các hành vi phản cảm tại Lễ khai ấn đền Trần - Nam Định 2019

Nam Định phân luồng từ xa, bố trí hơn 2.000 công an bảo vệ lễ khai ấn

Nam Định phân luồng từ xa, bố trí hơn 2.000 công an bảo vệ lễ khai ấn

Khai ấn đền Trần: 16 camera, hơn 2.000 người bảo vệ an ninh lễ hội

Khai ấn đền Trần: 16 camera, hơn 2.000 người bảo vệ an ninh lễ hội

Ô tô đi lại thế nào trong lễ hội khai ấn đền Trần 2019

Ô tô đi lại thế nào trong lễ hội khai ấn đền Trần 2019

CSGT lên phương án tăng cường an ninh, ATGT tại lễ khai ấn đền Trần

CSGT lên phương án tăng cường an ninh, ATGT tại lễ khai ấn đền Trần

Tham dự lễ khai ấn đền Trần, người dân cần chú ý những điều này

Tham dự lễ khai ấn đền Trần, người dân cần chú ý những điều này

Thiết lập 5 vòng an ninh bảo vệ lễ Khai ấn đền Trần

Thiết lập 5 vòng an ninh bảo vệ lễ Khai ấn đền Trần

Hơn 2.000 người bảo vệ Lễ khai ấn Đền Trần đêm nay

Hơn 2.000 người bảo vệ Lễ khai ấn Đền Trần đêm nay

Huy động 2.000 người, dựng lưới B40 bảo vệ lễ khai ấn đền Trần

Huy động 2.000 người, dựng lưới B40 bảo vệ lễ khai ấn đền Trần

2.000 nhân viên bảo vệ an ninh tại Lễ hội khai ấn Đền Trần

2.000 nhân viên bảo vệ an ninh tại Lễ hội khai ấn Đền Trần

Phân luồng phương tiện từ xa nhằm đảm bảo an toàn Lễ Khai ấn đền Trần (Nam Định)

Phân luồng phương tiện từ xa nhằm đảm bảo an toàn Lễ Khai ấn đền Trần (Nam Định)

Các phương án giao thông dành cho du khách về dự lễ khai ấn Đền Trần 2018

Các phương án giao thông dành cho du khách về dự lễ khai ấn Đền Trần 2018