Chuyện sau bức ảnh thanh niên da màu cứu người da trắng giữa biểu tình

Chuyện sau bức ảnh thanh niên da màu cứu người da trắng giữa biểu tình

Giữa sự hỗn loạn của một cuộc biểu tình tại London, Patrick Hutchinson đã vác một người da trắng trên vai...
Anh: Hơn 1000 người biểu tình bảo vệ môi trường bị bắt

Anh: Hơn 1000 người biểu tình bảo vệ môi trường bị bắt

Người biểu tình hối thúc chính phủ Anh đối thoại

Người biểu tình hối thúc chính phủ Anh đối thoại

Anh: Người biểu tình chống biến đổi khí hậu hối thúc đối thoại

Anh: Người biểu tình chống biến đổi khí hậu hối thúc đối thoại

Anh: Người biểu tình chống biến đổi khí hậu yêu cầu đàm phán với chính phủ

Anh: Người biểu tình chống biến đổi khí hậu yêu cầu đàm phán với chính phủ

Anh bắt giữ hơn 700 người biểu tình

Anh bắt giữ hơn 700 người biểu tình

Anh: Hơn 700 nhà hoạt động chống biến đổi khí hậu bị bắt giữ

Biểu tình chống biến đổi khí hậu tại Italy

Toàn cảnh biểu tình về biến đổi khí hậu ở thủ đô London

Biểu tình gây gián đoạn giao thông nghiêm trọng tại London

Biểu tình vì môi trường và khí hậu tại nhiều nước châu Âu