Dân bức xúc vì cầu thu phí không xác định thời hạn

Dân bức xúc vì cầu thu phí không xác định thời hạn

Cà Mau tìm cách xác định tuổi thọ cây cầu thu phí 'không thời hạn'

Cà Mau tìm cách xác định tuổi thọ cây cầu thu phí 'không thời hạn'

Diễn biến mới vụ cây cầu thu phí không thời hạn ở Cà Mau

Diễn biến mới vụ cây cầu thu phí không thời hạn ở Cà Mau

Xác định tuổi thọ cây cầu 'thu phí không thời hạn' tại Cà Mau

Xác định tuổi thọ cây cầu 'thu phí không thời hạn' tại Cà Mau

Tìm đơn vị tư vấn độc lập xác định tuổi thọ cầu Rạch Ráng

Tìm đơn vị tư vấn độc lập xác định tuổi thọ cầu Rạch Ráng

Lạ lùng cây cầu thu phí 'trọn đời' ở Cà Mau

Lạ lùng cây cầu thu phí 'trọn đời' ở Cà Mau

Cầu dân sinh còn thu phí đến bao giờ?

Cầu dân sinh còn thu phí đến bao giờ?

Cà Mau yêu cầu rà soát lại việc thu phí cầu Rạch Ráng

Cà Mau yêu cầu rà soát lại việc thu phí cầu Rạch Ráng

Cà Mau: Người dân bức xúc vì cầu thu phí không thời hạn

Cà Mau: Người dân bức xúc vì cầu thu phí không thời hạn

Cà Mau yêu cầu rà soát việc thu phí cầu Rạch Ráng

Cà Mau yêu cầu rà soát việc thu phí cầu Rạch Ráng

Cà Mau: Dân bức xúc với cây cầu thu phí 'không thời hạn'

Cà Mau: Dân bức xúc với cây cầu thu phí 'không thời hạn'

Cà Mau: Dân bức xúc với cây cầu thu phí 'không thời hạn'

Cà Mau: Dân bức xúc với cây cầu thu phí 'không thời hạn'

Chuyện lạ Cà Mau: Xây cầu xong... thu phí vô thời hạn

Chuyện lạ Cà Mau: Xây cầu xong... thu phí vô thời hạn