Bảo đảm chất lượng công trình, tuổi thọ cầu có kết cấu dây (cáp)

Bảo đảm chất lượng công trình, tuổi thọ cầu có kết cấu dây (cáp)

Thống nhất thu phí cầu Rạch Ráng qua sông Ông Đốc trong 20 năm

Thống nhất thu phí cầu Rạch Ráng qua sông Ông Đốc trong 20 năm

Chốt thời gian thu phí cầu Rạch Ráng

Chốt thời gian thu phí cầu Rạch Ráng

Cầu thu phí 'vô thời hạn' đã có thời hạn là 20 năm

Cầu thu phí 'vô thời hạn' đã có thời hạn là 20 năm

Cà Mau: Thống nhất thu phí cầu Rạch Ráng 20 năm

Cà Mau: Thống nhất thu phí cầu Rạch Ráng 20 năm

Cầu dân sinh thu phí 'vô thời hạn' xác định hoàn vốn trong 20 năm

Cầu dân sinh thu phí 'vô thời hạn' xác định hoàn vốn trong 20 năm

Cà Mau: Ấn định thời gian thu phí ở cây cầu 'không thời hạn'

Cà Mau: Ấn định thời gian thu phí ở cây cầu 'không thời hạn'

Cà Mau: Thu phí cầu treo Rạch Ráng trong 20 năm

Cà Mau: Thu phí cầu treo Rạch Ráng trong 20 năm

Chấm dứt tình trạng cầu BOT thu phí không thời hạn trong tháng 12.2018

Chấm dứt tình trạng cầu BOT thu phí không thời hạn trong tháng 12.2018

Bao giờ chốt thời gian thu phí cầu Rạch Ráng?

Bao giờ chốt thời gian thu phí cầu Rạch Ráng?

Cầu thu phí 'không thời hạn': Đơn vị tư vấn từ chối xác định tuổi thọ cầu

Cầu thu phí 'không thời hạn': Đơn vị tư vấn từ chối xác định tuổi thọ cầu

Từ chối xác định tuổi thọ cầu 'thu phí vô thời hạn'

Cầu Rạch Ráng thu phí theo 'tuổi thọ' cầu

Cầu Rạch Ráng thu phí theo 'tuổi thọ' cầu

Vì sao đơn vị tư vấn từ chối xác định tuổi thọ cầu Rạch Ráng (Cà Mau)?

Vì sao đơn vị tư vấn từ chối xác định tuổi thọ cầu Rạch Ráng (Cà Mau)?

Loay hoay với cầu thu phí theo 'tuổi thọ công trình'

Loay hoay với cầu thu phí theo 'tuổi thọ công trình'

Cầu dân sinh thu vốn theo tuổi thọ: Lấy lý do khó để kéo dài thu phí?

Cầu dân sinh thu vốn theo tuổi thọ: Lấy lý do khó để kéo dài thu phí?

Đơn vị tư vấn từ chối xác định tuổi thọ cầu Rạch Ráng

Đơn vị tư vấn từ chối xác định tuổi thọ cầu Rạch Ráng

Chưa thể xác định tuổi thọ cầu thu phí Rạch Ráng

Chưa thể xác định tuổi thọ cầu thu phí Rạch Ráng

Cà Mau: Loay hoay 'đo' tuổi cầu, dân vẫn móc ví trả tiền phí

Cà Mau: Loay hoay 'đo' tuổi cầu, dân vẫn móc ví trả tiền phí

Vụ cầu thu phí không thời hạn tại Cà Mau: Đơn vị tư vấn từ chối thực hiện xác định tuổi thọ cầu

Vụ cầu thu phí không thời hạn tại Cà Mau: Đơn vị tư vấn từ chối thực hiện xác định tuổi thọ cầu

Dân bức xúc vì cầu thu phí không xác định thời hạn

Dân bức xúc vì cầu thu phí không xác định thời hạn

Cà Mau tìm cách xác định tuổi thọ cây cầu thu phí 'không thời hạn'

Cà Mau tìm cách xác định tuổi thọ cây cầu thu phí 'không thời hạn'

Diễn biến mới vụ cây cầu thu phí không thời hạn ở Cà Mau

Diễn biến mới vụ cây cầu thu phí không thời hạn ở Cà Mau

Xác định tuổi thọ cây cầu 'thu phí không thời hạn' tại Cà Mau

Xác định tuổi thọ cây cầu 'thu phí không thời hạn' tại Cà Mau

Tìm đơn vị tư vấn độc lập xác định tuổi thọ cầu Rạch Ráng

Tìm đơn vị tư vấn độc lập xác định tuổi thọ cầu Rạch Ráng

Lạ lùng cây cầu thu phí 'trọn đời' ở Cà Mau

Lạ lùng cây cầu thu phí 'trọn đời' ở Cà Mau

Cầu dân sinh còn thu phí đến bao giờ?

Cầu dân sinh còn thu phí đến bao giờ?

Cà Mau yêu cầu rà soát lại việc thu phí cầu Rạch Ráng

Cà Mau yêu cầu rà soát lại việc thu phí cầu Rạch Ráng

Cà Mau: Người dân bức xúc vì cầu thu phí không thời hạn

Cà Mau: Người dân bức xúc vì cầu thu phí không thời hạn

Cà Mau yêu cầu rà soát việc thu phí cầu Rạch Ráng

Cà Mau yêu cầu rà soát việc thu phí cầu Rạch Ráng

Cà Mau: Dân bức xúc với cây cầu thu phí 'không thời hạn'

Cà Mau: Dân bức xúc với cây cầu thu phí 'không thời hạn'

Cà Mau: Dân bức xúc với cây cầu thu phí 'không thời hạn'

Cà Mau: Dân bức xúc với cây cầu thu phí 'không thời hạn'

Chuyện lạ Cà Mau: Xây cầu xong... thu phí vô thời hạn

Chuyện lạ Cà Mau: Xây cầu xong... thu phí vô thời hạn

Chuyện lạ Cà Mau: Xây cầu xong... thu phí vô thời hạn

Chuyện lạ Cà Mau: Xây cầu xong... thu phí vô thời hạn