Lửa cháy cuồn cuộn trong đền Quan Tam Lâm Du, Hà Nội

Lửa cháy cuồn cuộn trong đền Quan Tam Lâm Du, Hà Nội

Đền Quan Tam Lâm Du (quận Long Biên, Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn khiến dọc tuyến đê Long Biên đi Bát Tràng khói...
Đền Tam Quan Lâm Du cháy dữ dội lúc nửa đêm

Đền Tam Quan Lâm Du cháy dữ dội lúc nửa đêm

Hà Nội: Đền Tam Quan Lâm Du bốc cháy ngùn ngụt trong đêm

Hà Nội: Đền Tam Quan Lâm Du bốc cháy ngùn ngụt trong đêm

Tìm thấy xe ô tô húc văng lan can cầu Chương Dương

Tìm thấy xe ô tô húc văng lan can cầu Chương Dương

Đã tìm thấy xe ô tô húc văng lan can cầu Chương Dương, lao xuống sông Hồng

Đã tìm thấy xe ô tô húc văng lan can cầu Chương Dương, lao xuống sông Hồng

Nóng: Đang tìm kiếm ô tô đâm lan can cầu Chương Dương, rơi sông

Nóng: Đang tìm kiếm ô tô đâm lan can cầu Chương Dương, rơi sông

Ô tô 5 chỗ 'thổi' bay lan can cầu Chương Dương rồi lao xuống sông Hồng

Hà Nội: Tìm thấy và trục vớt chiếc xe ô tô 5 chỗ húc văng lan can cầu Chương Dương