Giải cứu người phụ nữ 4 lần có ý định tự tử

Giải cứu người phụ nữ 4 lần có ý định tự tử

Buồn chán chuyện gia đình, người phụ nữ 4 lần nhảy cầu tự tử bất thành

Buồn chán chuyện gia đình, người phụ nữ 4 lần nhảy cầu tự tử bất thành

Người phụ nữ 4 lần tự tử bất thành vì lần nào cũng được can ngăn kịp thời

Người phụ nữ 4 lần tự tử bất thành vì lần nào cũng được can ngăn kịp thời

Người phụ nữ ở Bạc Liêu 4 lần đón xe đi nhảy cầu tự tử

Người phụ nữ ở Bạc Liêu 4 lần đón xe đi nhảy cầu tự tử

Người phụ nữ 4 lần nhảy cầu ở 4 tỉnh nhưng đều may mắn được cứu

Người phụ nữ 4 lần nhảy cầu ở 4 tỉnh nhưng đều may mắn được cứu

Cứu người phụ nữ 3 lần nhảy cầu tự tử

Cứu người phụ nữ 3 lần nhảy cầu tự tử

Cứu kịp 1 phụ nữ từ Bạc Liêu lên Cần Thơ nhảy cầu tự tử

Cứu kịp 1 phụ nữ từ Bạc Liêu lên Cần Thơ nhảy cầu tự tử

Đại úy Cảnh sát 8 lần giải cứu người nhảy cầu tự tử

Đại úy Cảnh sát 8 lần giải cứu người nhảy cầu tự tử