Triển khai hàng loạt dự án giao thông 'nóng'

Triển khai hàng loạt dự án giao thông 'nóng'

Triển khai hàng loạt dự án giao thông 'nóng'

Triển khai hàng loạt dự án giao thông 'nóng'

70 công trình giao thông sẽ triển khai trong năm 2019

70 công trình giao thông sẽ triển khai trong năm 2019

Bửu Thành - Tư vấn đấu thầu 'được mùa' tại TP.HCM

Bửu Thành - Tư vấn đấu thầu 'được mùa' tại TP.HCM

TP. HCM xây cầu Bà Hom trị giá 380 tỷ đồng

TP. HCM xây cầu Bà Hom trị giá 380 tỷ đồng

TP.HCM: Cầu Bà Hom được đầu tư xây dựng 374 tỷ đồng.

TP.HCM: Cầu Bà Hom được đầu tư xây dựng 374 tỷ đồng.

TP.HCM chi hơn 374 tỷ đồng xây mới cầu Bà Hom

TP.HCM chi hơn 374 tỷ đồng xây mới cầu Bà Hom

TP.HCM chi hơn 374 tỷ đồng xây cầu Bà Hom

TP.HCM chi hơn 374 tỷ đồng xây cầu Bà Hom