Thanh tra dự án BT tại Bắc Giang

Thanh tra dự án BT tại Bắc Giang

Ông chủ doanh nghiệp 'mượn' đất công viên Hoàng Hoa Thám làm sân golf 'khủng' thế nào?

Ông chủ doanh nghiệp 'mượn' đất công viên Hoàng Hoa Thám làm sân golf 'khủng' thế nào?

Bắc Giang: Thanh tra Chính phủ thanh tra toàn diện việc cho mượn đất công viên làm sân tập golf

Bắc Giang: Thanh tra Chính phủ thanh tra toàn diện việc cho mượn đất công viên làm sân tập golf

Bắc Giang: Thanh tra Chính phủ thanh tra toàn diện việc cho mượn đất công viên làm sân tập golf

Bắc Giang: Thanh tra Chính phủ thanh tra toàn diện việc cho mượn đất công viên làm sân tập golf

Thanh tra toàn diện cho mượn đất 'vàng' công viên làm sân tập golf

Thanh tra toàn diện cho mượn đất 'vàng' công viên làm sân tập golf

Thanh tra một số dự án tại tỉnh Bắc Giang

Thanh tra một số dự án tại tỉnh Bắc Giang

Phó Thủ tướng chỉ đạo thanh tra toàn diện dự án BT nghìn tỷ ở Bắc Giang

Phó Thủ tướng chỉ đạo thanh tra toàn diện dự án BT nghìn tỷ ở Bắc Giang

Thanh tra việc thực hiện Dự án Cầu Đồng Sơn (Bắc Giang)

Thanh tra việc thực hiện Dự án Cầu Đồng Sơn (Bắc Giang)

Thanh tra việc 'xẻ thịt' công viên làm sân golf

Thanh tra việc 'xẻ thịt' công viên làm sân golf

Thanh tra một số dự án tại tỉnh Bắc Giang

Thanh tra một số dự án tại tỉnh Bắc Giang

Bắc Giang: Hợp long cầu Đồng Sơn

Bắc Giang: Hợp long cầu Đồng Sơn

Chọn Tân Thịnh làm dự án BT, Bắc Giang cũng bảo lãnh giúp Tân Thịnh vay vốn làm dự án

Chọn Tân Thịnh làm dự án BT, Bắc Giang cũng bảo lãnh giúp Tân Thịnh vay vốn làm dự án

Nhóm lợi ích không còn 'thập diện mai phục'

Nhóm lợi ích không còn 'thập diện mai phục'

Phó Thủ tướng yêu cầu Bắc Giang kiểm tra việc cho mượn công viên làm sân tập golf

Phó Thủ tướng yêu cầu Bắc Giang kiểm tra việc cho mượn công viên làm sân tập golf

Làm rõ phản ánh về quản lý đất công tại tỉnh Bắc Giang

Làm rõ phản ánh về quản lý đất công tại tỉnh Bắc Giang

Bắc Giang: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm cao nhất từ trước đến nay

Bắc Giang: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm cao nhất từ trước đến nay