Về những bài thơ 'Không đề' của Nguyễn Hồng Hải

Về những bài thơ 'Không đề' của Nguyễn Hồng Hải

Thi sĩ Nguyễn Hồng Hải xuất thân sinh viên Văn khoa Tổng hợp, làm thơ từ thuở đôi mươi. Năm 21 tuổi anh đã...