Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Không được để người dân ở trên bè thủy sản

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Không được để người dân ở trên bè thủy sản

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác ứng phó bão số 14

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác ứng phó bão số 14

Chuẩn bị kỹ sẽ giảm thiệt hại, ổn định nhanh đời sống nhân dân sau bão

Chuẩn bị kỹ sẽ giảm thiệt hại, ổn định nhanh đời sống nhân dân sau bão

Cảnh bình yên ở cảng cá Ninh Chữ trước giờ bão ập đến

Cảnh bình yên ở cảng cá Ninh Chữ trước giờ bão ập đến

Công an Ninh Thuận giúp dân chống bão số 12

Công an Ninh Thuận giúp dân chống bão số 12

Cảng cá Ninh Chữ trước giờ bão số 12 đổ bộ

Cảng cá Ninh Chữ trước giờ bão số 12 đổ bộ

Ninh Thuận chuẩn bị nhiều phương án ứng phó bão Damrey

Ninh Thuận chuẩn bị nhiều phương án ứng phó bão Damrey

Ninh Thuận oằn mình chống bão

Ninh Thuận oằn mình chống bão