Lợi thế vị trí tạo đà tăng trưởng bất động sản Phú Yên

Lợi thế vị trí tạo đà tăng trưởng bất động sản Phú Yên

Nằm giữa vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Phú Yên sở hữu nền tảng liên kết vùng vững chắc tạo đà bứt phá cho...
Quyết định thành lập 3 thị xã thuộc tỉnh Thanh Hóa, Phú Yên và Bình Định

Quyết định thành lập 3 thị xã thuộc tỉnh Thanh Hóa, Phú Yên và Bình Định

UBTVQH thông qua Nghị quyết thành lập 3 thị xã thuộc tỉnh Thanh Hóa, Phú Yên và Bình Định

UBTVQH thông qua Nghị quyết thành lập 3 thị xã thuộc tỉnh Thanh Hóa, Phú Yên và Bình Định

Đường xuân trên chiến trường xưa

Đường xuân trên chiến trường xưa

Xứ sở 'hoa vàng trên cỏ xanh' lại có thêm khách sạn 4 sao

Xứ sở 'hoa vàng trên cỏ xanh' lại có thêm khách sạn 4 sao

Liên kết phát triển du lịch bền vững vùng Nam Trung Bộ

Liên kết phát triển du lịch bền vững vùng Nam Trung Bộ

Phú Yên Kiên quyết di dời lồng bè thủy sản tự phát

Bộ GTVT công bố vùng nước cảng biển Bình Định, Phú Yên