Tất cả ngà voi, vảy tê tê bị bắt giữ tại Hải Phòng trong danh mục cấm

Tất cả ngà voi, vảy tê tê bị bắt giữ tại Hải Phòng trong danh mục cấm

Chiến công đầu năm của Cục Hải quan Hải Phòng

Chiến công đầu năm của Cục Hải quan Hải Phòng

Ngà voi và vảy tê tê nhập lậu được ngụy trang trong các container gỗ

Ngà voi và vảy tê tê nhập lậu được ngụy trang trong các container gỗ

Bắt giữ lô hàng hơn 1 tấn ngà voi, vảy tê tê ngụy trang trong các container

Bắt giữ lô hàng hơn 1 tấn ngà voi, vảy tê tê ngụy trang trong các container

Hải Phòng: Thu giữ 1,34 tấn vảy tê tê và 112 kg ngà voi

Hải Phòng: Thu giữ 1,34 tấn vảy tê tê và 112 kg ngà voi

Bắt giữ hơn 1,4 tấn ngà voi, vảy tê tê ngụy trang trong các container gỗ

Bắt giữ hơn 1,4 tấn ngà voi, vảy tê tê ngụy trang trong các container gỗ

Phát hiện, thu giữ gần 1,5 tấn vảy tê tê, ngà voi

Giấu 1,4 tấn vảy tê tê và hơn 100 kg ngà voi trong container

Giấu 1,4 tấn vảy tê tê và hơn 100 kg ngà voi trong container

Hải quan lại bắt ngà voi, vảy tê tê tại cảng Hải Phòng

Hải quan lại bắt ngà voi, vảy tê tê tại cảng Hải Phòng

Hơn 2 tấn ngà voi và vảy tê tê ngụy trang trong các thùng gỗ gõ

Hơn 2 tấn ngà voi và vảy tê tê ngụy trang trong các thùng gỗ gõ

Bắt giữ lô hàng hơn 2 tấn ngà voi và vảy tê tê được khai báo là gỗ gõ

Bắt giữ lô hàng hơn 2 tấn ngà voi và vảy tê tê được khai báo là gỗ gõ

Hải Phòng: Phát hiện, thu giữ trên 500 kg ngà voi, vảy tê tê nhập lậu

Hải Phòng: Phát hiện, thu giữ trên 500 kg ngà voi, vảy tê tê nhập lậu

Hải quan Hải Phòng bắt giữ hàng tấn ngà voi, vảy tê tê nhập lậu

Hải quan Hải Phòng bắt giữ hàng tấn ngà voi, vảy tê tê nhập lậu