iPhone 12 sẽ dùng hai loại màn hình OLED

iPhone 12 sẽ dùng hai loại màn hình OLED

iPhone 12 dự kiến có ba phiên bản, đều tích hợp màn hình OLED, nhưng có chất lượng không giống nhau.