Nữ giám đốc HTX 9X sản xuất cà gai leo, mở ra hướng mới trên vùng đất cằn

Nữ giám đốc HTX 9X sản xuất cà gai leo, mở ra hướng mới trên vùng đất cằn

Tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp dẫn dắt nông nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp dẫn dắt nông nghiệp

'Đệ nhất danh y' tận tay hái dược liệu quý hiếm 'đập tan' nỗi đau bệnh xương khớp

'Đệ nhất danh y' tận tay hái dược liệu quý hiếm 'đập tan' nỗi đau bệnh xương khớp

Xã nghèo nỗ lực vượt khó

Xã nghèo nỗ lực vượt khó

Lan giống cấy mô có chất lượng cao

Lan giống cấy mô có chất lượng cao

Tuyên Quang: Cải tạo vườn tạp trồng dược liệu

Tuyên Quang: Cải tạo vườn tạp trồng dược liệu

Bảo tồn dược liệu quý

Bảo tồn dược liệu quý

Quảng Nam: Bán 57kg sâm Ngọc Linh, người dân đã được 130 cây vàng

Quảng Nam: Bán 57kg sâm Ngọc Linh, người dân đã được 130 cây vàng

Quảng Trị: Hỗ trợ xây dựng 17 mô hình vườn kiểu mẫu

Quảng Trị: Hỗ trợ xây dựng 17 mô hình vườn kiểu mẫu

Chợ phiên sâm núi Ngọc Linh thu 4,2 tỷ đồng

Chợ phiên sâm núi Ngọc Linh thu 4,2 tỷ đồng

Lợi nhuận hơn bốn tỷ đồng từ sâm củ Ngọc Linh

Lợi nhuận hơn bốn tỷ đồng từ sâm củ Ngọc Linh

Phát triển cây dược liệu quý

Phát triển cây dược liệu quý

Liên kết, phát triển chuỗi giá trị sâm Ngọc Linh

Liên kết, phát triển chuỗi giá trị sâm Ngọc Linh