Chuyện ly kỳ của một nhà báo 2 quốc tịch

Chuyện ly kỳ của một nhà báo 2 quốc tịch

Tiểu thuyết - phóng sự 'Tôi bán linh hồn lấy bitcoin' (tạm dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Pay the devil in...