Chuyển giao cá thể gấu nuôi nhốt hơn 15 năm

Chuyển giao cá thể gấu nuôi nhốt hơn 15 năm

Ngày 13-10, một cá thể gấu ngựa bị nuôi nhốt hơn 15 năm tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đã được chuyển...
FOUR PAWS, ENV, kiểm lâm Nghệ An giải cứu ba cá thể gấu bị nuôi nhốt trái phép

FOUR PAWS, ENV, kiểm lâm Nghệ An giải cứu ba cá thể gấu bị nuôi nhốt trái phép

Nghệ An chuyển giao 3 cá thể gấu bị nuôi nhốt trái phép

Nghệ An chuyển giao 3 cá thể gấu bị nuôi nhốt trái phép

Cam go giải cứu gấu nuôi trái phép ở Nghệ An

Cam go giải cứu gấu nuôi trái phép ở Nghệ An

Chuyển giao thành công ba cá thể gấu bị nuôi nhốt trái phép

Chuyển giao thành công ba cá thể gấu bị nuôi nhốt trái phép

'Ngôi nhà' giúp hồi sinh những chú gấu bị nuôi nhốt lấy mật

'Ngôi nhà' giúp hồi sinh những chú gấu bị nuôi nhốt lấy mật

Tiếp nhận con gấu chó 16 năm tuổi, nặng 83kg

Giải cứu một con gấu lớn bị nuôi nhốt