Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa

Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa

Hình ảnh hoạt động của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa

Hình ảnh hoạt động của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa

Thủ tướng biểu dương những thành tựu to lớn của tỉnh Thanh Hóa

Thủ tướng biểu dương những thành tựu to lớn của tỉnh Thanh Hóa

Thủ tướng: Tự hào về vùng đất và con người xứ Thanh 990 năm lịch sử

Thủ tướng: Tự hào về vùng đất và con người xứ Thanh 990 năm lịch sử

990 năm Thanh Hóa - 'Tỏa sáng cùng non sông đất nước'

990 năm Thanh Hóa - 'Tỏa sáng cùng non sông đất nước'

Thanh Hóa là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, 'địa linh, nhân kiệt'

Thanh Hóa là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, 'địa linh, nhân kiệt'

Hàng nghìn người dân đội mưa dự lễ 990 năm Thanh Hóa

Hàng nghìn người dân đội mưa dự lễ 990 năm Thanh Hóa

Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tại Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa

Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tại Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa

Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa

Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa

Kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa

Kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa

Thủ tướng Chính phủ dự Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa

Thủ tướng Chính phủ dự Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa