Dùng lửa chữa bệnh: Giật mình thon thót, sợ cho bệnh nhân

Dùng lửa chữa bệnh: Giật mình thon thót, sợ cho bệnh nhân

Chứng kiến chữa bệnh bằng hỏa liệu pháp, nhiều người sẽ không khỏi giật mình về tính an toàn của phương...