Một phụ nữ Trung Quốc thoát tội xâm phạm resort ông Trump

Một phụ nữ Trung Quốc thoát tội xâm phạm resort ông Trump

Một phụ nữ Trung Quốc vừa được tuyên không phạm tội xâm nhập bất hợp pháp vào khu nghỉ dưỡng của Tổng thống...
Thêm một phụ nữ bị bắt vì xâm nhập khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Trump

Thêm một phụ nữ bị bắt vì xâm nhập khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Trump

Người phụ nữ đột nhập khu nghỉ dưỡng của Trump lĩnh 8 tháng tù

Người phụ nữ đột nhập khu nghỉ dưỡng của Trump lĩnh 8 tháng tù

Đột nhập khu nghỉ dưỡng của ông Trump, nữ doanh nhân Trung Quốc phải đi tù

Đột nhập khu nghỉ dưỡng của ông Trump, nữ doanh nhân Trung Quốc phải đi tù

Doanh nhân Trung Quốc lĩnh 8 tháng tù vì xâm nhập khu nghỉ dưỡng của ông Trump

Doanh nhân Trung Quốc lĩnh 8 tháng tù vì xâm nhập khu nghỉ dưỡng của ông Trump

Chân dung nữ doanh nhân TQ phải ngồi tù vì đột nhập khu nghỉ dưỡng của ông Trump

Chân dung nữ doanh nhân TQ phải ngồi tù vì đột nhập khu nghỉ dưỡng của ông Trump

Người phụ nữ TQ lĩnh 8 tháng tù vì cố vào khu nghỉ dưỡng của Trump

Người phụ nữ TQ lĩnh 8 tháng tù vì cố vào khu nghỉ dưỡng của Trump

Đột nhập khu nghỉ dưỡng của ông Trump, một phụ nữ Trung Quốc bị kết án 8 tháng tù

Đột nhập khu nghỉ dưỡng của ông Trump, một phụ nữ Trung Quốc bị kết án 8 tháng tù