Nhóm nhạc hot girl người Việt đứng trước nguy cơ tan rã

Nhóm nhạc hot girl người Việt đứng trước nguy cơ tan rã

Theo truyền thông xứ kim chi, Z-Girls và Z-Boys không còn công ty quản lý tại Hàn Quốc. Điều này đặt nhóm...