Cảm phục tấm lòng những người gieo chữ ở 'rừng Xà Nu'

Cảm phục tấm lòng những người gieo chữ ở 'rừng Xà Nu'

Không chỉ dạy cho các em học sinh con chữ, nhân cách, lòng nhân hậu, họ còn làm nhiệm vụ 'bảo mẫu', dỗ dành...