Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn nhận chuẩn Six Sigma về xét nghiệm

Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn nhận chuẩn Six Sigma về xét nghiệm

Trung tâm Quản lý chất lượng Westgard (Westgard QC, Hoa Kỳ) vừa tiến hành thẩm định và trao chứng nhận đạt...