Chờ các vua cờ 'đại chiến'

Chờ các vua cờ 'đại chiến'

Các vua cờ sẽ đấu trực tuyến ở một giải đấu diễn ra giữa mùa dịch bệnh COVID-19.