Văn hóa Đức trong lòng Thủ đô Hà Nội

Văn hóa Đức trong lòng Thủ đô Hà Nội

Khám phá và trải nghiệm Lễ hội Đức tại Hà Nội

Khám phá và trải nghiệm Lễ hội Đức tại Hà Nội

Lễ hội Đức 2018: Trải nghiệm nước Đức ở Hà Nội

Lễ hội Đức 2018: Trải nghiệm nước Đức ở Hà Nội

Gắn kết nhà trường và doanh nghiệp để nâng cao chất lượng giáo GDNN

Gắn kết nhà trường và doanh nghiệp để nâng cao chất lượng giáo GDNN

Kỷ niệm 30 năm sau ngày tách cặp song sinh Việt – Đức

Kỷ niệm 30 năm sau ngày tách cặp song sinh Việt – Đức

Dư âm ca mổ 'chấn động' Việt Nam cách nay 30 năm

Dư âm ca mổ 'chấn động' Việt Nam cách nay 30 năm

Tô thắm tình hữu nghị Việt – Đức

Tô thắm tình hữu nghị Việt – Đức

Bosch ký kết thỏa thuận hợp tác công-tư về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật cao

Bosch ký kết thỏa thuận hợp tác công-tư về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật cao

Bosch ký kết hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật cao

Bosch đầu tư hơn 200,000 Euro phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật cao Việt Nam

Bosch đầu tư hơn 200,000 Euro phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật cao Việt Nam

Lồng ghép các yêu cầu của Công nghiệp 4.0 vào giáo dục nghề nghiệp

Lồng ghép các yêu cầu của Công nghiệp 4.0 vào giáo dục nghề nghiệp

Bosch phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật cao hướng đến Cách mạng Công nghiệp 4.0

Bosch phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật cao hướng đến Cách mạng Công nghiệp 4.0

Dù bạn mơ ước gì, hãy bắt tay vào làm!

Dù bạn mơ ước gì, hãy bắt tay vào làm!