Dịch vụ đo khúc xạ, chỉnh kính còn nhiều bất cập

Dịch vụ đo khúc xạ, chỉnh kính còn nhiều bất cập

80% tỷ lệ người mù ở Việt Nam có thể phòng, chữa được

80% tỷ lệ người mù ở Việt Nam có thể phòng, chữa được

Việt Nam có khoảng 2 triệu người mù và thị lực kém

Việt Nam có khoảng 2 triệu người mù và thị lực kém

Phẫu thuật tật khúc xạ vĩnh viễn nên bắt đầu từ khi nào?

Phẫu thuật tật khúc xạ vĩnh viễn nên bắt đầu từ khi nào?

65% đơn kính được thực hiện tại các hiệu kính bị sai

65% đơn kính được thực hiện tại các hiệu kính bị sai

65% người bị tật khúc xạ ở Việt Nam đeo kính không đúng

65% người bị tật khúc xạ ở Việt Nam đeo kính không đúng

Việt Nam gần 3 triệu trẻ em cần đeo kính điều chỉnh tật khúc xạ

Có khoảng 3 triệu trẻ em Việt Nam bị nhược thị

Tỷ lệ trẻ em mắc tật khúc xạ ở khu vực thành thị cao gấp 2,5 lần khu vực nông thôn

65% đơn kính thực hiện tại các hiệu kính là bị sai

12 sinh viên khóa cử nhân khúc xạ nhãn khoa đầu tiên của cả nước tốt nghiệp

Bảo vệ sức khỏe đôi mắt với xu hướng cá nhân hóa tròng kính