Ba nhà khoa học được tôn vinh Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2019

Ba nhà khoa học được tôn vinh Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2019

Tôn vinh ba nhà khoa học đạt giải Tạ Quang Bửu 2019

Tôn vinh ba nhà khoa học đạt giải Tạ Quang Bửu 2019

Ba nhà khoa học nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2019

Ba nhà khoa học nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2019

3 nhà khoa học được trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019

3 nhà khoa học được trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019

Vinh danh nhà khoa học đạt Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2019

Vinh danh nhà khoa học đạt Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2019

Lần đầu tiên một nhà khoa học nữ nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu

Lần đầu tiên một nhà khoa học nữ nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu

'Lộ diện' 3 nhà khoa học được đề xuất trao tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019

'Lộ diện' 3 nhà khoa học được đề xuất trao tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019

Lần đầu tiên, Giải thưởng Tạ Quang Bửu trao cho nhà khoa học nữ

Lần đầu tiên, Giải thưởng Tạ Quang Bửu trao cho nhà khoa học nữ

3 nhà khoa học đoạt Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2019

3 nhà khoa học đoạt Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2019

Trao giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019 cho 3 nhà khoa học

Trao giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019 cho 3 nhà khoa học

Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2019 lần đầu vinh danh nhà khoa học nữ

Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2019 lần đầu vinh danh nhà khoa học nữ